Ibbenbürener Schiffsmodellclub e.V.
SMC-Ibbenbüren
Intermodellbau Dortmund