Ibbenbürener Schiffsmodellclub e.V.
SMC-Ibbenbüren
Unser 4. Seglertreffen

Unser 4. Seglertreffen