Ibbenbürener Schiffsmodellclub e.V.
SMC-Ibbenbüren
Emslandmodellbau Lingen

Emslandmodellbau Lingen

Emslandmodellbau am 14.01.2018 in Lingen

Auch 2018 ist der SMC Ibbenbüren der Einladung zur Messe Lingen gefolgt.