Ibbenbürener Schiffsmodellclub e.V.
SMC-Ibbenbüren
Unser 2. Seglertreffen

Unser 2. Seglertreffen