Ibbenbürener Schiffsmodellclub e.V.
SMC-Ibbenbüren
Bürgerfest am Aasee

Bürgerfest am Aasee