Ibbenbürener Schiffsmodellclub e.V.
SMC-Ibbenbüren
Seitentrawler ILONA

Seitentrawler ILONA