Ibbenbürener Schiffsmodellclub e.V.
SMC-Ibbenbüren
Jubiläumsschaufahren zum 40. Jubiläum

Jubiläumsschaufahren zum 40. Jubiläum